Interbike Project

Project / Partners / Občina Miren-Kostanjevica

Občina Miren-Kostanjevica

Občina Miren-Kostanjevica

Contact person
Boštjan Frančeškin

Address
Miren 137, 5291 Miren, Slovenija

 

Območje občine je zelo raznoliko. Del imenovan tudi ''Vrt Goriške'' sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in sadovnjaki, med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje. Tu sta doma kraški pršut in teran. Miren je znan po skoraj 100 letni čevljarski tradiciji, Bilje po opekarništvu, Kras pa po kamnoseštvu. Tradicija čevljarstva se je ohranila do dandanašnjih dni z enim izmed najuspešnejših podjetij na področju otroške obutve. Prav tako se je ohranilo kamnoseštvo na Krasu.

Velik in še dokaj neizkoriščen je potencial turizma v občini. Znamenitosti je kar nekaj, začenši s številnimi arheološkimi najdišči prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v Mirnu in v Biljah. V dolinskem delu občine je reka Vipava z športnim ribištvom, Mirenski Grad z romarsko cerkvijo Žalostne Matere Božje iz 13. stoletja, dediščina opekarništva z dnevi opekarništva na Goriškem. Na kraškem delu občine kraljuje Trstelj kot najvišji hrib in najvišja razgledniška točka v občini, z urejenimi planinskimi potmi in planinsko kočo ''Trstelj''. Na Cerju, hribu z izrednim razgledom po Vipavski dolini ter proti morju in Tržaškemu zalivu, je zgrajen mogočen Pomnik braniteljem slovenske zemlje, v katerem bo urejena muzejska zbirka. Tu se nahajajo tudi številne kraške jame, med njimi so tri razsvetljene namenjene obiskovalcem. Znamenitosti so povezane z mrežo kolesarskih, konjeniških in zgodovinskih Poti miru na Krasu.

 

Web
www.miren-kostanjevica.si

e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.