INTER BIKE - Rete ciclistica intermodale transfrontaliera

Progetto / Partner / Občina Kobarid

Občina Kobarid

Občina Kobarid

 

  

 

Občina Kobarid se nahaja v zahodnem delu Slovenije. Meje občine potekajo večinoma po naravnih mejah preko gorskih grebenov in vrhov
Zaradi ozkih in z hribovitim svetom obdanih dolin so prometne povezave omejene. Glavno prometno žilo predstavlja cestna povezava vzdolž reke Soče, ki preko Bovca in mejnega prehoda Predel vodi v Italijo. V nasprotni smeri je dolina odprta proti Tolminu, od koder je možen prehod na Goriško ter Idrijsko. Druga pomembna cestna povezava vodi iz naselja Kobarid proti zahodu in povezuje vasi ob vznožju Kobariškega Stola vse do Breginjskega kota. Ob reki Nadiži je preko mejnega prehoda Robič prehod v Republiko Italijo

Predalpski ter alpski svet je zanimiv obiskovalcem, ki znajo v naravi uživati, saj turistična in rekreacijska ponudba kobariškega temelji na kulturno zgodovinskih objektih in športno rekreacijskih dejavnostih. Gradi predvsem na ponudbi dejavnosti, ki za izvajanje potrebujejo specifične naravne danosti: kajakaštvo, rafting, ribolov (Soča), kopanje, sončenje in obvodne dejavnosti (Nadiža), pohodništvo, planinarjenje, alpinizem, jadralno padalstvo (Kobariški stol, Matajur, Krn, Ozben in Kuk).Zaradi velike naravne kakovosti območja, še posebej pa na območju Triglavskega narodnega parka in naravnih vrednot, je treba turistično rekreativne dejavnosti usklajevati z naravovarstvenimi interesi.

Na kobariškem so posebna območja z vidika krajinskih in urbanističnih značilnosti prostora že določena in varovana z narodnim parkom TNP. Kot posebna območja so tu še posamezna območja naravnih in kulturnih vrednot, spomenikov in območje Nature 2000. Prav ta območja (predvsem reka Soča in Nadiža) predstavljajo tudi naravni potencial kobariškega razvoja in gospodarstva. Kot posebna vrednota je za kobariško pomemben Breginjski kot s svojo lego, krajinsko značilnostjo, dostopnostjo in s samosvojo arhitekturno dediščino in posebne kulturne krajine z velikim potencialom kot so Drežniško, Krnsko in Livško pogorje s prepletom naravnih in ustvarjenih danosti.

 

 

Web:
www.kobarid.si

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.