INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Logo INTERBIKE

INTERBIKE

Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
Preberi več

Področje projekta

Projekt INTERBIKE zajema regije Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani v statističnih regijah Obalno-kraški, Goriški na Gorenjskem, na slovenski strani.
Partners

Logo INTERBIKE

ADRIABIKE

Odkrijte poti in obiščite Adria kolesarske poti Kolesarske med Ravenna in v Kopru (Kranjska Gora).
Preberi več

Banner Adriabike

Povzetek projekta

Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Predvidene aktivnosti so: izdelava načrta glavne kolesarske trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlom enotnega sistema označevanja poti, gradnja posameznih manjkajočih odsekov poti, vzpostavitev spremljajoče infrastrukture, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom ter promocija projekta v javnosti. Projekt bo trajal štiri leta (januar 2010-december 2013), izvajal pa se bo na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na slovenski strani.

Photogallery

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.