INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Home / News / KoloBus bo spet vozil spomladi 2019

KoloBus bo spet vozil spomladi 2019

Avgusta so se zaključile prve poskusne vožnje KoloBusa, ki je v sklopu projekta INTER BIKE II vozil kolesarje med Koprom, Gradežem in Krminom. Avtobus bo ponovno na razpolago spomladi prihodnje leto. Prevoznikoma Nomagu in Alibusu se zahvaljujemo za sodelovanje, kolesarje pa vabimo na nove izlete, ki se bodo začeli predvidoma maja 2019. Več informacij sledi na spletnih povezavah https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII in https://www.adriabike.eu/index.php/sl.

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.