INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Projekta / Partners / Občina Komen

Občina Komen

Občina Komen

Kontaktna oseba
Erik Modic

Naslov
Občina Komen, Komen 86, SI-6223 Komen

 

Komenska občina obsega 103 km² površine in je del Tržaško-komenskega Krasa. Sestavlja jo 35 naselij oziroma 20 vaških skupnosti. Na celotnem območju živi nekaj več kot 3.500 prebivalcev. Središče občine je naselje Komen, kjer je tudi občinski sedež, zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj pa je Štanjel, s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn. Večina prebivalstva je zaposlena v okoliških večjih naseljih (v Sežani, Novi Gorici in Ajdovščini), del pa tudi v manjših podjetjih v Komnu (ALUKOMEN, Letrika Livarna Komen d.o.o. ter manjši privatni obrati). V Komnu je tudi osnovna šola Antona Šibelja Stjenka, v Štanjelu pa njena podružnica. V obeh krajih sta tudi vrtca za predšolske otroke. Večina prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo, v zadnjih letih predvsem z vinogradništvom, ki postopoma izpodriva živinorejo in poljedelstvo. Vedno bolj pridobivajo na pomenu tudi turistične storitve, predvsem turistične kmetije, vinotoči in ‘’osmice’’, nekaj družin pa za turistične namene oddaja tudi prenočišča.

 

Web
http://www.komen.si

E-pošta
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.