INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Projekta / Partners / RRA severne Primorske

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Kontaktna oseba
Tomaž Vadjunec, Nataša Jakopič

Naslov
Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
je ustanovljena z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih virov. Njena naloga je, da v svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.
POSLANSTVO RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica je:

  • spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji,
  • pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe,
  • svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj,
  • podpirati lokalno podjetništvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo,
  • pridobivati domače in tuje vire financiranja,
  • biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeševati regionalni razvoj tako v Sloveniji kot tudi med državami članicami Evropske unije in pristopnimi članicami,
  • s svojo dejavnostjo izboljšati življenjsko raven vseh, ki živijo na severnem Primorskem.Web
www.rra-sp.si

E-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;%20">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.;

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.