INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Projekta / Partners / Razvojna agencija ROD

Razvojna agencija ROD

Razvojna agencija ROD

Kontaktna oseba
Suzana Žvokelj Ferjančič

Naslov
Gregorčičeva ulica 20, SI 5270 Ajdovščina
Slovenija

 

 Razvojna agencija ROD od svoje ustanovitve leta 1999 dalje predstavlja ključno podporno okolje na področju informiranja in svetovanja o možnostih sofinanciranja raznih projektov z EU sredstvi različnim ciljnim skupinam z območja občin: Ajdovščina, Komen in Vipava. V imenu posameznih ciljnih skupin in lokalnih skupnosti tudi pripravlja in izvaja različne projekte.
Vsebinska področja delovanja so predvsem naslednja:

 • razvoj podeželja;
 • (podpora občinam, krajevnim in vaškim skupnostim pri pripravi vlog na nacionalne in evropske javne razpise in pomoč pri izvedbi projektov;  koordinacija in soorganizacija prireditve Okusi Vipavske, strokovna in administrativna podpora Lokalni akcijski skupini Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa (LAS) ter vloga finančnega organa LAS, koordinacija Projektnega sveta Vipavske vinske ceste),
 • razvoj podjetništva;
 • (izvajanje nacionalnih programov: vavčerski sistem svetovanja, točka VEM za podjetnike, pomoč podjetnikom pri pripravi vlog na javne razpise)razvoj človeških virov
 • (partner v Regijski štipendijski shemi Goriške statistične regije, promocija tehničnih in ostalih deficitarnih poklicev med zaključnimi letniki osnovnih šol, svetovanje glede možnosti pridobitve certifikata o NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija)
 • področje regionalnega razvoja
 • Na nivoju naše države je 12 statističnih regij (ne gre za upravne regije). V vsaki od teh delujejo regionalne razvojne agencije, ki predstavljajo pomembno podporno okolje posameznim regijam oziroma občinam v posameznih regijah. V Goriški statistični regiji je regionalna razvojna agencija organizirana na svojstven način. Deluje kot mreža štirih lokalnih razvojnih agencij, v katero so vključene naslednje razvojne agencije:
 • Razvojna agencija ROD
 • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ,
 • Posoški razvojni center (PRC),
 • Idrija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. (ICRA).

Agencije so med seboj enakopravne in delujejo na principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja, kar pomeni, da si izmenjujejo vodenje vsaki dve leti. Vsaka izmed agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja regionalnega razvojnega programa. Razvojna agencija ROD stalno koordinira podeželje, v dveletnem obdobju 2008 – 2009 pa je imela status regionalne razvojne agencije.Web
www.ra-rod.si

E-pošta
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.